100 самых употребляемых и популярных глаголов польского языка

100 самых употребляемых и популярных глаголов польского языка

Глагол Формы Я, ТЫ наст.времени Повелит.накл. Перевод
być  (jestem, jesteś)  bądź!  быть
mieć  (mam, masz)   miej!  иметь
móc  (mogę, możesz) мочь
wiedzieć  (wiem, wiesz, wiedzą)  wiedz!  знать о чем-то
mówić  (mówię, mówisz)  mów!  говорить
chcieć  (chcę, chcesz)  chciej!  хотеть
zostać  (zostanę, zostaniesz)  zostań!  остаться, стать
powiedzieć  (powiem, powiesz, powiedzą)  powiedz!  сказать
widać  не склоняется видно, можно увидеть
musieć  (muszę, musisz) быть дожным
robić  (robię, robisz)  rób!  делать
zrobić  (zrobię, zrobisz)  zrób!  сделать
znaleźć  (znajdę, znajdziesz)  znajdź!  найти
 (zobaczę, zobaczysz)  zobacz!  увидеть
dać  (dam, dasz, dadzą)  daj!  дать
zrozumieć  (zrozumiem, zrozumiesz)  zrozumiej!  понять
stać  (stoję, stoisz)  stój!  стоять
wrócić  (wrócę, wrócisz)  wróć!  вернуться
 (widzę, widzisz)  widź!  видеть
wziąć  (wezmę, weźmiesz)  weź!  взять
czekać  (czekam, czekasz)  czekaj!  ждать
zabić  (zabiję, zabijesz)  zabij!  забить, убить
szukać  (szukam, szukasz)  szukaj!  искать
dostać  (dostanę, dostaniesz)  dostań!  получить
dowiedzieć się  (dowiem się, dowiesz się, dowiedzą się)  dowiedz się!  узнать, разузнать
wyjść  (wyjdę, wyjdziesz)  wyjdź! выйти
słychać  в качестве глагола имеет только формы czas teraźniejszy: słychać; сzas przeszły: było słychać; czas przyszły: będzie słychać; tryb przypuszczający: byłoby słychać  слышно
poznać  (poznam, poznasz)  poznaj!  узнать
spać  (śpię, śpisz)  śpij!  спать
pójść  (pójdę, pójdziesz)  pójdź!  пойти
przyznać  (przyznam, przyznasz)  przyznaj!  признать
 (patrzę, patrzysz)  patrz!  смотреть
sprawdzić  (sprawdzę, sprawdzisz)  sprawdź!  проверить
znać  (znam, znasz)  znaj!  знать что- то, кого-то
wejść  (wejdę, wejdziesz)  wejdź!   войти
przekonać  (przekonam, przekonasz)  przekonaj!  переубедить
rozmawiać  (rozmawiam, rozmawiasz)  rozmawiaj!  разговаривать
jechać  (jadę, jedziesz)  jedź!  ехать
spotkać  (spotkam, spotkasz)  spotkaj!  встретить
wyobrazić  (wyobrażę, wyobrazisz)  wyobraź!  вообразить
powstrzymać  (powstrzymam, powstrzymasz)  powstrzymaj!  придержать
pozwolić  (pozwolę, pozwolisz)  pozwól!  позволить
wierzyć  (wierzę, wierzysz)  wierz!  верить
uwierzyć  (uwierzę, uwierzysz)  uwierz!  поверить
porozmawiać  (porozmawiam, porozmawiasz)  porozmawiaj!  поразговаривать
ukryć  (ukryję, ukryjesz)  ukryj!  укрыть, спрятать
zatrzymać  (zatrzymam, zatrzymasz)  zatrzymaj!  задержать
liczyć  (liczę, liczysz)  licz!  считать, рассчитывать
przejść  (przejdę, przejdziesz)  przejdź!  перейти
zmienić  (zmienię, zmienisz)  zmień!  сменить
słyszeć  (słyszę, słyszysz)  słysz!  слышать
odpowiedzieć  (odpowiem, odpowiesz, odpowiedzą)  odpowiedz!  ответить
uczynić  (uczynię, uczynisz)  uczyń!  сделать, исполнить
zdobyć  (zdobędę, zdobędziesz)  zdobądź!  получить, добыть
zachować  (zachowam, zachowasz)  zachowaj!  задержать, сохранить
trzymać  (trzymam, trzymasz)  trzymaj!  держать
pokazać  (pokażę, pokażesz)  pokaż!  показать
pisać  (piszę, piszesz)  pisz!  писать
zająć  (zajmę, zajmiesz)  zajmij!  занять
pracować  (pracuję, pracujesz)  pracuj!  работать
czytać  (czytam, czytasz)  czytaj  читать
dotrzeć  (dotrę, dotrzesz)  dotrzyj!  добраться
słuchać  (słucham, słuchasz)  słuchaj!  слушать
 (spojrzę, spojrzysz)  spójrz!  взглянуть
odejść  (odejdę, odejdziesz)  odejdź!  отойти
wracać  (wracam, wracasz)  wracaj!  возвращаться
walczyć  (walczę, walczysz)  walcz!  биться
chodzić  (chodzę, chodzisz)  chodź!  ходить
zapytać  (zapytasz, zapytam)  zapytaj!  спросить
zacząć  (zacznę, zaczniesz)  zacznij!  начать
zapomnieć  (zapomnę, zapomnisz)  zapomnij!  забыть
przypomnieć  (przypomnę, przypomnisz)  przypomnij!  припомнить
przyjąć  (przyjmę, przyjmiesz)  przyjmij!  принять
usłyszeć  (usłyszę, usłyszysz)  usłysz!  услышать
jeść  (jem, jesz)  jedz!  есть
pomyśleć  (pomyślę, pomyślisz)  pomyśl!  подумать
zostawić  (zostawię, zostawisz)  zostaw!  оставить
otworzyć  (otworzę, otworzysz)  otwórz!  открыть
umrzeć  (umrę, umrzesz)  umrzyj!  умереть
kupić  (kupię, kupisz)  kup!  купить
oddać  (oddam, oddasz, oddadzą)  oddaj!  отдать
opuścić  (opuszczę, opuścisz)  opuść!  опустить
okazać  (okażę, okażesz)  okaż!  оказать
odnaleźć  (odnajdę, odnajdziesz)  odnajdź!  найти
przyjść  (przyjdę, przyjdziesz)  przyjdź!  прийти
działać  (działam, działasz)  działaj!  действовать
pozostać  (pozostanę, pozostaniesz)  pozostań!  остаться
brać  (biorę, bierzesz)  bierz!  брать
czuć  (czuję, czujesz)  czuj!  чувствовать
nazwać  (nazwę, nazwiesz)  nazwij!  назвать
spróbować  (spróbuję, spróbujesz)  spróbuj!  попробовать
nauczyć  (nauczę, nauczysz)  naucz!  научить
rzucić  (rzucę, rzucisz)  rzuć!  бросить
rozumieć  (rozumiem, rozumiesz)  rozumiej!  понимать
prosić  (proszę, prosisz)  proś!   просить
spodziewać się  (spodziewam się, spodziewasz się)  spodziewaj się!  ожидать, надеятся
opowiedzieć  (opowiem, opowiesz, opowiedzą)  opowiedz!  рассказать
podnieść  (podniosę, podniesiesz)  podnieś!  поднести
dokonać  (dokonam, dokonasz)  dokonaj!  доделать
uciekać  (ucieknę, uciekniesz)  ucieknij!  убегать
siedzieć  (siedzę, siedzisz)  siedź!  сидеть

Список глаголов, которые не попали в «100 самых употребляемых глаголов польского языка«, но которые часто попадаются в учебниках и на экзаменах (отсортировано по алфавиту).

Глагол Формы Я, ТЫ наст.времени Повелит.накл. Перевод
bać się  (boję się, boisz się)  bój się!  бояться
biegać  (biegam, biegasz)  biegaj!  бегать
boleć  (bolę, bolisz)  ból!  болеть
cieszyć się  (cieszę się, cieszysz się)  ciesz się!  радоваться
ćwiczyć  (ćwiczę, ćwiczysz)  ćwicz!  тренироваться
doładować  (doładuję, doładujesz)  doładuj!  зарядить, пополнить
dziękować  (dziękuję, dziękujesz)  dziękuj!  благодарить
dzwonić  (dzwonię, dzwonisz)  dzwoń!  звонить
farbować  (farbuję, farbujesz)  farbuj!  красить
gotować  (gotuję, gotujesz)  gotuj!  готовить
grać  (gram, grasz)  graj!  играть
graniczyć  (graniczę, graniczysz)  granicz!  граничить
interesować się  (interesuję się, interesujesz się)  interesuj się!  интересоваться
irytować  (irytuję, irytujesz)  irytuj!  раздражать
jeździć  (jeżdżę, jeździsz)  jeźdź!  ездить
kochać  (kocham, kochasz)  kochaj!  любить
kończyć  (kończę, kończysz)  kończ!  кончить, заканчивать
korzystać  (korzystam, korzystasz)  korzystaj!  пользоваться
kosztować  (kosztuję, kosztujesz)  kosztuj!  стоить
kroić  (kroję, kroisz)  krój!  резать
kupować  (kupuję, kupujesz)  kupuj!  покупать
leżeć  (leżę, leżysz)  leż!  лежать
lubić  (lubię, lubisz)  lub!  любить
malować  (maluję, malujesz)  maluj!  рисовать
martwić się  (martwię się, martwisz się)  martw się! беспокоиться
marzyć  (marzę, marzysz)  marz!  мечтать
mieszkać  (mieszkam, mieszkasz)  mieszkaj!  жить, обитать
myśleć  (myślę, myślisz)  myśl!  думать
napisać  (napiszę, napiszesz)  napisz!  написать
nazywać się  (nazywam się, nazywasz się)  nazywaj się!  называться
nosić  (noszę, nosisz)  noś!  носить
nudzić się  (nudzę się, nudzisz się)  nudź się!  скучать
obchodzić  (obchodzę, obchodzisz)  obchodź!  праздновать, отмечать
 (obejrzę, obejrzysz)  obejrzyj!  осмотреть
oddzwonić  (oddzwonię, oddzwonisz)  oddzwoń!  перезвонить
odebrać  (odbiorę, odbierzesz)  odbierz!  взять, забрать
odpoczywać  (odpoczywam, odpoczywasz)  odpoczywaj!  отдыхать
oglądać  (oglądam, oglądasz)  oglądaj!  осматривать, смотреть
organizować  (organizuję, organizujesz)  organizuj!  организовать
ożenić się  (ożenię się, ożenisz się)  ożeń się!  пожениться
palić  (palę, palisz)  pal!  курить
pamiętać  (pamiętam, pamiętasz)  pamiętaj!  помнить
pić  (piję, pijesz)  pij!  пить
planować  (planuję, planujesz)  planuj!  планировать
płacić  (płacę, płacisz)  płać!  платить
pływać  (pływam, pływasz)  pływaj!  плавать
pobrać się  (pobiorę się, pobierzesz się)  pobierz się!  пожениться
podobać się  (podobam się, podobasz się)  podobaj się!  нравиться
podróżować  (podróżuję, podróżujesz)  podróżuj!  путешествовать
polecać  (polecam, polecasz)  polecaj! рекомендовать
położyć  (położę, położysz)  połóż!  положить
pomóc  (pomogę, pomożesz)  pomóż!  помочь
poprosić  (poproszę poprosisz)  poproś!  попросить
potrzebować  (potrzebuję, potrzebujesz)  potrzebuj!  требовать
powtórzyć  (powtórzę, powtórzysz)  powtórz!  повторить
proponować  (proponuję, proponujesz)  proponuj!  предлагать
przeczytać  (przeczytam, przeczytasz)  przeczytaj!  прочитать
przedstawić się  (przedstawię się, przedstawisz się)  przedstaw się!  представляться
przeliterować  (przeliteruję, przeliterujesz)  przeliteruj!  произнести по буквам
przepraszać  (przepraszam, przepraszasz)  przepraszaj!  извиняться
przeprowadzić się  (przeprowadzę się, przeprowadzisz się)  przeprowadź się!  переехать
przyjmować  (przyjmuję, przyjmujesz)  przyjmuj!  принимать
przymierzyć  (przymierzę, przymierzysz)  przymierz!  примерить
pytać  (pytam, pytasz)  pytaj!  спрашивать
rezerwować  (rezerwuję rezerwujesz)  rezerwuj!  резервировать
rozbić  (rozbiję, rozbijesz)  rozbij!  разбить
segregować  (segreguję, segregujesz)  segreguj!  сортировать
skończyć  (skończę, skończysz)  skończ!  закончить
spotykać się  (spotykam się, spotykasz się)  spotykaj się!  встречаться
spóźnić się  (spóźnię się, spóźnisz się)  spóźnij się!  опоздать
sprzątać  (sprzątam, sprzątasz)  sprzątaj!  убирать
stosować  (stosuję, stosujesz)  stosuj!  применять
studiować  (studiuję, studiujesz)  studiuj!  учиться в ВУЗе
śpiewać  (śpiewam, śpiewasz)  śpiewaj!  петь
tańczyć  (tańczę, tańczysz)  tańcz!  танцевать
telefonować  (telefonuję, telefonujesz)  telefonuj!  звонить
uczyć się  (uczę się, uczysz się)  ucz się!  учиться
uderzyć się  (uderzę się, uderzysz się)  uderz się!  удариться
ukraść  (ukradnę, ukradniesz)  ukradnij!  украсть
umawiać się  (umawiam się, umawiasz się)  umawiaj się!  договариваться
upaść  (upadnę, upadniesz)  upadnij!  упасть
uprawiać  (uprawiam, uprawiasz)  uprawiaj!  заниматься
urodzić się  (urodzę się, urodzisz się)  urodź się!  родиться
usunąć  (usunę, usuniesz)  usuń!  убрать
uśmiechać się  (uśmiecham się, uśmiechasz się)  uśmiechaj się!  улыбаться
uwielbiać  (uwielbiam, uwielbiasz)  uwielbiaj!  обожать
uzupełnić  (uzupełnię, uzupełnisz)  uzupełnij!  заполнить
używać  (używam, używasz)  używaj!  употреблять
wisieć  (wiszę, wisisz)  wiś!  висеть
woleć  (wolę, wolisz)  предпочитать
wybierać się  (wybieram się, wybierasz się)  wybieraj się!  выбираться
wyglądać  (wyglądam, wyglądasz)  wyglądaj!  выглядеть
wynająć  (wynajmę, wynajmiesz)  wynajmij!  снять, арендовать
wysłać  (wyślę, wyślesz)  wyślij!  выслать
wzmacniać  (wzmacniam, wzmacniasz)  wzmacniaj!  укреплять
zależeć  (zależę, zależysz)  zależ!  зависеть
zapraszać  (zapraszam, zapraszasz)  zapraszaj!  приглашать
zarabiać  (zarabiam, zarabiasz)  zarabiaj!  зарабатывать
zarejestrować  (zarejestruję, zarejestrujesz)  zarejestruj!  зарегистрировать
zaspać  (zaśpię, zaśpisz)  zaśpij!  проспать
zastanawiać się  (zastanawiam się, zastanawiasz się)  zastanawiaj się!  раздумывать
zażywać  (zażywam, zażywasz)  zażywaj!  принимать
zbudować  (zbuduję, zbudujesz)  zbuduj!  построить
zdążyć  (zdążę, zdążysz)  zdąż!  успеть
zdecydować  (zdecyduję, zdecydujesz)  zdecyduj!  решить
zepsuć się  (zepsuję się, zepsujesz się)  zepsuj się!  испортиться
zgubić  (zgubię, zgubisz)  zgub!  потерять
złamać  (złamię, złamiesz)  złam!  сломать
zwiedzać  (zwiedzam, zwiedzasz)  zwiedzaj!  посещать
żartować  (żartuję, żartujesz)  żartuj!  шутить
życzyć  (życzę, życzysz)  życz!  желать